Je bent hier: Hoofdpagina Fotocollectie Astronomie Hoge atmosfeer Poollicht


Het poollicht heet ook wel het noorderlicht (bij de noordpool) en zuiderlicht (bij de zuidpool). Het wordt veroorzaakt door energetische deeltjes (protonen en electronen) die in de zonnewind altijd langs de aarde stromen. Het aardmagnetisch veld blokkeert deze deeltjes meestal, behalve dicht bij de polen, waar ze de atmosfeer binnen kunnen dringen. In de buitenste lagen van de atmosfeer exciteren de deeltjes luchtmoleculen en atomen, die bij de-excitatie licht van een specifieke kleur (golflengte) uitzenden. De verschillende soorten gassen in de atmosfeer veroorzaken elk specifieke kleuren, veelal rood en groen (van stikstof en zuurstof). Het poollicht komt in onze streken niet veel voor, gemiddeld eens per jaar, ten tijde van zonnemaxima (eens in de 11 jaar) vaker. Het lijkt op langzaam veranderende gordijnen van licht aan de noordelijke hemel, en kan een prachtig gezicht zijn als er een flinke zonneuitbarsting is geweest en de zonnewind sterk is.

14 foto's in dit album
Klik de foto's voor grotere versies


w-555-29

w-555-26

w-555-25

w-107-25

w-107-20

w-106-37

w-106-36

w-106-31

w-106-30

w-106-29

w-106-20

w-106-09

w-106-02

w-106-01